هیأت مدیره شرکت ایری پورت پس از بررسی شرایط بازار آبیاری , مسایل اجرایی و روند کارهای سیستم های آبیاری در بازار ایران تصمیم به حضور فعال و سرمایه گذاری در بازار آبیاری ایران را اتخاذ کرد.

 

نحوه فعالیت ما:

 

آ) شرکت ایری پورت با راه اندازی دفتر تهران از چند ماه دیگر بعنوان دفتر هماهنگی ایران و اروپا در ایران حضور مستمر خواهد داشت

 

ب) شرکت ایری پورت نمایندگی های انحصاری استانی می پذیرد (شرکت های متقاضی می توانند اعلام همکاری خود را بصورت کتبی به مدیریت شرکت اعلام نمایند) پس از اتمام مهلت اعلام شده شرایط نمایندگی ها از طرف هیات مدیره بررسی می شود و درخواست کنندگان از شرایط همکاری مطلع می شوند

 

پ) با توجه به اینکه شرکت ایری پورت وابستگی به شرکتهای تولید کنند لوازم آبیاری دنیا ندارد و امکان عرضه تمام محصولات موجود در بازار دنیا را داشته نماینده شرکت ایری پورت هم محدودیتی در مقابل ایری پورت مبنی بر عدم عرضه سایر محصولات بازارایران نخواهد داشت

 

بخشی از مزایای نماینده:

 

آ) شرکت در دوره های آموزشی ایران و اروپا و خصوصا اطریش بلحاظ شرکت در دوره آموزشی سیستم های هوشمند

 

ب) نماینده بصورت انحصاری در حوضه فعالیت خود تمامی پروژه های که با سیستم های ایری پورت طراحی میشوند را عرضه می کند

 

پ) برخورداری ازدوره های آموزش رایگان طراحی سیستم های آتوماسیون برای مهندسین طراح شرکت و پس از قبولی در آزمون نهایی دریافت لوح نماینده حرفه ای شرکت ایری پورت( لقب ایری پوینت)

 

ت) شرکت در سفر های علمی تحقیقاتی اروپایی و بازدید از پروژه های اروپا

 

وووو