حوزه فعالیت های شرکت ایری پورت و نمونه ای از پروژه های انجام شده در طی 15 سال سابقه کاری در بخش آبیاری.

 

فعالیت های بخش کشاورزی


          طراحی و اجرای سیستم های آبیاری قطره ای

            (باغات میوه / انگور کاری / توت فرنگی / سیب زمینی )

  

          طراحی و اجرای سیستم های تزریق کود


          طراحی و اجرای سیستم های تنظیم رطوبت هوا و خنک کننده

 

          طراحی و اجرای سیستم های هوشمند مدیریت مزرعه


          طراحی گلخانه های حرفه ای جهت تولید گوجه فرنگی

 

فعالیت های بخش فضای سبز


         طراحی سیستم های آبیاری زمین فوتبال حرفه ای


         طراحی سیستم های آبیاری پارک ها و فضای سبز


         طراحی سیستم های آبیاری گلف