پروژه ماینز

 

 طراحی و اجرای فاز اول سیستم آبیاری قطره ای جهت باغات میوه اطراف شهر ماینز آلمان در سطح 200 هکتار با سیستم کنترل از طریق موج رادیویی در سال 2013 با موفقیت به بهره برداری کامل رسید.